Technológia SmartClean®

Na základe mnohoročných skúseností a najvyspelejších technologických postupov Vám už od roku 2008 ako prví poskytujeme najlepšiu možnú renováciu filtrov pevných častíc. Dnes sme skutočnými lídrami na trhu riešení upchatých FAP / DPF v Európe. Naša vyspelá metóda renovácie filtra pochádza z USA. Technologický postup, ktorý zaručuje až 98% účinnosť renovácie filtra pevných častíc sa volá SmartClean®. Táto metóda renovuje filter pevných častíc dokonale a na rozdiel od invazívnych metód, bežne v SR nelegálne používaných, renovujeme DPF bez rizika poškodenia jeho funkčnosti. Zaisťujeme tak možnosť jeho opakovanej renovácie a teda značnú úsporu Vašich peňazí!

Renovácia DPF technológiou SmartClean® v porovnaní s ostatnými

V SR sa úplne bežne používajú veľmi invazívne a mnohokrát nelegálne techniky a princípy čistenia (nie renovácia) filtra pevných častíc, ktoré sú neefektívne, neekologické aj neekonomické. Takto čistenému filtru hrozí skoré zlyhanie. Nedostanete žiadnu záruku, sú to zbytočne vyhodené peniaze. V konečnom dôsledku sa mnohonásobne predraží. Väčšinou ide o amatérske metódy čistenia DPF vodou a chemicky, často v podmienkach, ktoré žiadnym spôsobom nemôžu vyhovovať platnej legislatíve.

Tieto techniky čistenia DPF zásadným spôsobom narušujú a poškodzujú steny filtra, ktoré inak majú slúžiť hlavne pre zachytávanie pevných nečistôt a sadzí. Výsledkom chemického a vodného čistenie je nedokonale repasovaný DPF, ktorý sa veľmi skoro znovu upchá, tentokrát natrvalo. Spravidla totiž nie je filter po takto extrémnom zásahu do jeho štruktúry schopný opätovnej regenerácie. To prinúti zákazníka k nutnej investícii do filtra nového. Zhrnuté v kocke:

Invazívne metódy - chemické a vysokotlakové čistenie spôsobujú:

Nedokonalú renováciu DPF
Zlú prevádzky schopnosť
Skrátenú životnosť
Neschopnosť opakovanej regenerácie
Poškodenie životného prostredia
Zbytočné náklady navyše - po čase je nutná investícia do nového DPF

Metóda SmartClean® DPF Engineering = absolútna špička renovácie DPF!

Technológia SmartClean® je šetrná k filtru pevných častíc, umožňuje jeho správnu funkciu a opakovanú regeneráciu, navyše nepoškodzuje životné prostredie. SmartClean® zaručuje renováciu DPF s úspešnosťou na 98% pôvodného stavu! Na vykonanú renováciu DPF poskytujeme záruku 3 roky, alebo 100 000 najazdených kilometrov![1]

SmartClean® je technológia, ktorá dokonale rieši problém s upchatým filtrom pevných častíc rýchlo, efektívne a mnohonásobne lacnejšie, než je cena nového DPF! Objednajte sa na renováciu filtra pevných častíc radšej s predstihom a včas! Ušetríte desiatky tisíc za nový DPF, získate záruku a istotu poctivo odvedenej práce nadnárodnej spoločnosti - skutočného lídra európskeho trhu v problematike DPF / FAP.

Výhody renovácie DPF metódou SmartClean®:

Najefektívnejší možný spôsob renovácie DPF v súčasnosti
Istota profesionálnej práce najskúsenejšej firmy a lídra európskeho trhu
Renovácia je vhodná pre všetky typy filtrov pevných častíc
Šetrná voči filtrom
Ekologická
Cenovo dostupná
Šetrí peniaze za nový DPF
Rýchly servis (filter odosielame do 48 hodín od prijatia)
Záruka 3 roky alebo 100 000 najazdených kilometrov [1]

1. O rozšírenej 3-ročnej záruke sa informujte na zákazníckej linke

Klientská zóna