CERIFIKOVANE, LEGÁLNE A SPOĽAHLIVO

Legislatíva EÚ a SR

V súčasnosti je slovenská emisná legislatíva oproti tej európskej výrazne pozadu. V Európe sa bežne používajú filtre pevných častíc (DPF/FAP) vo všetkých nových dieselových automobiloch, dokonca sa uvažuje o ich zavedení v benzínových vozidlách. Oproti tomu v SR sa filtre pevných častíc bez problémov z výfukového systému odstraňujú, aj napriek tomu, že ide o neprimeraný, hrubý zásah do vozidla, pri ktorom je nutné preprogramovať riadiacu jednotku vozidla.

Avšak dá sa očakávať, že európske emisné trendy čoskoro dostihnú i Slovenskú republiku. Už tento rok sa u nás zavádzajú nízko emisné zóny, do ktorých sa s potrebným certifikátom a emisnou známkou nedostanete. Mestá majú celkom vo svojej moci, kde a akým spôsobom obmedzenia zavedú. Niektoré kúpeľné mestá už k týmto opatreniam pristupujú, očakávať nízkoemisné oblasti môžeme tiež čoskoro vo veľkých mestách a ďalších smogom a dopravou zaťažených oblastiach.

Autá bez DPF sú zdraviu nebezpečné!

Problémom pri autách bez DPF je obrovská produkcia škodlivých látok. Dieselové autá oproti benzínovým síce vďaka nižšej spotrebe produkujú menej CO2, na druhú stranu ale vypúšťajú až stonásobne viac prachových častíc! A tie sú vzhľadom k svojmu zloženiu silne karcinogénne. Ak vezmeme do úvahy, koľko áut s demontovaným filtrom pevných častíc sa preháňa po uliciach miest, koľko detí musí dennodenne dýchať rakovinotvorné sadze vypúšťané do ovzdušia nezodpovednými šoférmi, tak je nad slnko jasnejšie, že takýto stav sa musí riešiť.

Aj preto sa chystajú legislatívne zmeny, o ktorých sa diskutuje už i na pôde parlamentu a vypadá to, že situácia smeruje k rovnakej filozofii, akú zastáva aj zvyšok Európy. Navrhované zmeny by sa mali napríklad prejaviť tým, že pracovníci STK budú školení a vybavení technológiami pre odhalenie toho, či vo vozidle je alebo nie je inštalovaný DPF, policajti budú môcť zistiť (ne)prítomnosť DPF priamo v cestnej premávke, atď. Takto odhalené vozidlo bude samozrejme označené za nespôsobilé k prevádzke, z čoho majiteľovi auta budú plynúť ďalšie investície.

Šetriť za každú cenu sa nevypláca!

Výsledkom demontovaného DPF z Vášho automobilu potom môže byť veľký problém, ktorý sa v konečnom dôsledku až niekoľkonásobne predraží! Za demontáž zaplatíte bežne do 200 €. V prípade odhalenia zaplatíte „mastnú“ pokutu, ktorá môže byť až prekvapivo vysoká a ešte navyše budete musieť na technickú, emisnú a zaplatiť nový filter, pokiaľ budete chcieť auto ešte používať.

Sumy za nový filter sa pohybujú priemerne okolo 2 000 € ! Cena renovácie filtra v porovnaní s konečnou čiastkou vyššie uvedeného, veľmi pravdepodobného príkladu, je nepatrná. Za renováciu filtra najmodernejšou metódou SmartClean® so zárukou zaplatíte bežne do 250 €, za odstránenie DPF a ďalšie súvisiace problémy aj napríklad 4 000 €! Navyše, s odstráneným DPF sa nedostanete do nízkoemisných oblastí!

Výhody – porovnávanie „s DPF“ a „bez DPF“

Každý, kto si nechá odstrániť DPF by mal vedieť, že používať/prevádzkovať takéto vozidlo je protizákonné. Pri vybratí DPF sa síce preprogramuje riadiaca jednotka vozidla tak, aby si „myslela“, že v aute DPF je, avšak Pri podrobnejšej kontrole na STK toto bez problémov odhalia. Už vizuálna kontrola pri pohľade na dymiaci výfuk auta, ktoré má údajne emisný štatút EURO 5, prinajmenšom naznačí, že tu nie je niečo v poriadku. V súčasnosti STK disponujú (a pokiaľ nie, budú k tomu o chvíľu zákonom prinútení) dostatočnými diagnostickými nástrojmi, ktoré odhalia odstránený DPF behom 3 minút. Následky takéhoto odhalenia sa majiteľovi auta veľmi predražia!

Klientská zóna