RENOVÁCIA DPF JE KOMPLEXNÝ PROCES

Ako prebieha renovácia DPF filtra

Pokiaľ je na renováciu pristavené vozidlo, urobí sa najskôr dôkladná diagnostika (niekedy sa stane, že iný servis, alebo priamo zákazník usúdi, že je zlý DPF, ale v konečnom dôsledku je porucha niekde inde), pri ktorej sa zisťuje stav filtra, ktorý monitoruje riadiaca jednotka motora, funkčnosť snímačov, ktoré majú vplyv na funkciu filtra a jeho správnu regeneráciu (senzory teploty a tlaku, príp. vaporizér, atď.) Potom sa urobí diagnostika ďalších systémov, ktoré vplývajú na funkciu DPF- napr. EGR, systém nasávania, turbodúchadlo, vstrekovacia sústava, atď…

Po demontáži filtra z auta, alebo v prípade dodania samotného filtra sa robí dôkladná základná optická kontrola, ktorá je zameraná na mechanické poškodenia vonkajšieho plášťa, prípadne snímačov, atď…

Potom sa odborne separuje vložka filtra a kontroluje sa stav vnútra filtra a jednotlivých komôrok. Je dôležité skontrolovať, či nie je filter mechanicky poškodený vysokým tlakom vo výfukovom potrubí, alebo nie je spečený vplyvom vysokých teplôt ( stáva sa pri natankovaní nekvalitného paliva), alebo či nedošlo vplyvom nesprávneho používania auta (krátke jazdy), alebo únikom ďalších kvapalín do výfuku (napr. dlhodobý prevádzkový únik oleja cez klzné ložisko turbodúchadla) k vytvoreniu tvrdej trosky v komôrkach a tým k výraznému zníženiu aktívnej plochy filtra. V prípade, že sa filter nehodí na renováciu, neúčtujeme žiadny poplatok, iba prípadnú demontáž a spätnú montáž, alebo poštovné.

Niektoré konkurenčné firmy odsudzujú oddelenie filtra od ostatných častí výfuku a propagujú svoje metódy tzv. bez rezania, avšak pri 80% filtrov pevných častíc je v jednom telese zalisovaný katalyzátor, ktorý je predradený filtru a preto nie je možná správna kontrola stavu filtra a jeho komôrok. Z vlastnej skúsenosti a testov vieme, že taký filter hneď po vyčistení môže mať skvelú priechodnosť a malý tlakový rozdiel medzi vstupom a výstupom, avšak v krátkej dobe vplyvom jeho zníženej aktívnej plochy( napr. troska v komôrkach) dochádza k opätovnému upchatiu. Zákazník si po prejdení napr. 10 tis km a následnej reklamácii vypočuje, že auto používa nesprávne, jazdí krátke trasy, alebo že má auto najazdených veľa km a že má zlé vstrekovače. Z vlastných štatistík vieme, že iba 70% filtrov je vhodných na renováciu.

Dôrazne tiež neodporúčame umývanie filtrov rôznymi agresívnymi chemickými prípravkami (môže dôjsť k znehodnoteniu platino-paládiovej impregnácie filtra a tým k jeho nenávratnému poškodeniu- stratí vlastnosť ohrevu a udržania vysokej teploty), alebo vysokotlakovým prúdom vody (môžu sa poškodiť steny filtra, ktoré sú hrubé 0,05-0,1 mm)

Prebehne váženie filtra a meranie priechodnosti.

Samotný proces renovácie prebieha v dvoch fázach. Najprv sa z filtra pneumaticky odstránia sadze a usadený popolček pomocou vysokotlakového víru a odsávania. Potom nasleduje tepelná fáza, ktorá simuluje regeneráciu filtra v aute. Vtedy sú spálené zbytky sadzí a následne sa filter ešte dočistí pomocou prvej fázy.

Opäť sa zváži a vyhodnotí sa váhový úbytok a zmeria sa priechodnosť.

Opätovné skompletizovanie filtra prebieha zváraním nerezovou technológiou v ochrannej atmosfére (Stargon 98).

Potom sa filter posiela naspäť zákazníkovi, prípadne sa namontuje naspäť do auta, potom sa opäť kontrolujú funkcie senzorov a prebehne vynulovanie adaptačných hodnôt a prispôsobenie údajov v riadiacej jednotke. (Pri malom percente zákazníkov ich musíme bohužiaľ odoslať do autorizovaného servisu, pretože sa tieto operáciu dajú urobiť iba továrenskou diagnostikou - hlavne Subaru - pri väčšine ostatných výrobcov vieme tieto úkony urobiť u nás.)

Klientská zóna